Sludinājums: Graudu novākšanas kombains

Publicēts
25.11.2013
25.11.2013
Pasūtītājs
z/s Sprīdīši (49201003013)
Termiņš
09.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): z/s Sprīdīši

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 49201003013

Adrese: Sprīdīši, Slampes pagasts, Tukuma novads, Latvija, LV-3119

Tālruņa numurs(-i): 29144416
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63198500

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Vilnis Muzikants, z/s Sprīdīši īpašnieks, 29144416

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu novākšanas kombains
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Sprīdīši, Slampes pagasts, Tukuma novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/03/2014
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 119000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 09/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Sprīdīši, Slapmes pagasts, Tukuma novads, LV-3119
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Lauku saimniecību modernizācija
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 340967__0_TEHNISKSPECIFIKCIJAKOMBAINS.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv