Rezultāts: Graudu novākšanas kombains

Publicēts
23.11.2013
23.11.2013
Pasūtītājs
SIA Drīdgera zemes (40003552808)
Uzvarētājs
Wustenberg Landtechnik Borm GmbH&Co. KG
Summa
362 730,00 EUR

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 23/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Drīdgera zemes

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003552808

 Adrese: Sietiņsala, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, Latvija, LV-3128

 Tālruņa numurs(-i): 29239808
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63196110

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Sandris Vītols, saimniecības pārvaldnieks, tel. 29239808, sandijs_sv@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu novākšanas kombains
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/11/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 23/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Wustenberg Landtechnik Borm GmbH&Co. KG Dorfstrase 3, 24863, Borm, Vācija
Kommunal und Landtechnik Blauenkrog 21, 23684 Gleschendorf, Vācija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Wustenberg Landtechnik Borm GmbH&Co. KG    Dorfstrase 3, 24863, Borm  Vācija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 362730 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv