Sludinājums: Graudu novākšanas kombains

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
SIA "VANČI" (51703003521)
Termiņš
05.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "VANČI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 51703003521

Adrese: JELGAVAS NOV. JAUNSVIRLAUKAS PAG. VECSVIRLAUKA, Latvija, LV-3031

Tālruņa numurs(-i): 29516996
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis, Rinalds, Bārs, 29516996, vanci@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu novākšanas kombains
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: JELGAVAS NOV. JAUNSVIRLAUKAS PAG. VECSVIRLAUKA
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 16/04/2014
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 160000 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 05/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: JELGAVAS NOV. JAUNSVIRLAUKAS PAG. VECSVIRLAUKA
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): LAUKU SAIMNIECĪBAS MODERNIZĀCIJA
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 340470__0_TehniskaspecSIAVancikombains.pdf
340470__1_TehniskaspecSIAVancikombainsPDF.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv