Sludinājums: Graudu novākšanas kombains.

Publicēts
19.11.2013
19.11.2013
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība ''Mežacīruļi'' (41701004446)
Termiņš
03.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): zemnieku saimniecība ''Mežacīruļi''

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41701004446

Adrese: ''Mežacīruļi''Zaļenieku pagasts Jelgavas novads, Latvija, LV-3011

Tālruņa numurs(-i): +37126495564
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Oskars Cīrulis 26305916

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu novākšanas kombains.
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: ''Mežacīruļi'' Zaļenieku pag. Jelgavas nov. LV-3011
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/04/2014
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 145000 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 03/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: ''Mežacīruļi'' Zaļenieku pag. Jelgavas nov. LV-3011
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): ELFLA Lauku saimniecību modernizācija
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 340419__0_2131119kombains.zip

Avots: pvs.iub.gov.lv