Rezultāts: Graudaugu kombains

Publicēts
23.11.2013
23.11.2013
Pasūtītājs
SIA Vidiņi MS (49201010547)
Uzvarētājs
SIA Dojus Latvija (40103315280)
Summa
204 000,00 EUR

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 23/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Vidiņi MS

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 49201010547

 Adrese: Vidiņi, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, Latvija, LV-3128

 Tālruņa numurs(-i): 29239808
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63196110

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Sandris Vītols, saimniecības īpašnieks, tel. 29239808, sandijs_sv@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudaugu kombains
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/11/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 23/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Dojus Latvija 40103315280 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA Agribalt 40003947232 Garozas iela 12, Jelgava, LV-3002 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Dojus Latvija  40103315280  Garozas iela 12, Jelgava, LV-3002  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 204000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv