Sludinājums: Imūnmodulatoru grupas zāļu biopieejamības pētījums devai Nr.2

Publicēts
10.09.2018
10.09.2018
Pasūtītājs
AS "Grindeks" (40003034935)
Termiņš
25.09.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS "Grindeks"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003034935

Adrese

Krustpils iela 53, Rīga, Latvija, LV – 1057

Tālruņa numurs(-i)

67083400, 67083205

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67083505

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Klīnisko pētījumu nodaļas vadītājs Vadims Ķīsis, tālrunis: +37167083447, e-pasts: vadims.kisis@grindeks.lv.

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Imūnmodulatoru grupas zāļu biopieejamības pētījums devai Nr.2

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

19/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

85000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

25/09/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Projekta Līgums Nr. 1.2.1.1/16/A/006

Avots: pvs.iub.gov.lv