Sludinājums: Ventspils iedzīvotāju aptaujas veikšana 2017.gada janvārī un februārī

Publicēts
19.12.2016
19.12.2016
Pasūtītājs
Ventspils pilsētas dome (90000051970)
Termiņš
04.01.2017
Pilsēta
Kontaktpersona
Inta Plūmiņa
E-pasts
Sludinājums
ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde...
Tālrunis
63601137

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 19/12/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Ventspils pilsētas dome, 90000051970

Pasta adrese

Jūras iela 36

Pilsēta / Novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Inta Plūmiņa

Tālruņa numurs

63601137

Faksa numurs

E-pasta adrese

marketings@ventspils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Ventspils iedzīvotāju aptaujas veikšana 2017.gada janvārī un februārī

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Ventspils

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Ventspils iedzīvotāju aptaujas veikšana 2017.gada janvārī un februārī ar mērķi noskaidrot Ventspils iedzīvotāju viedokli par paveikto sporta un kultūras pakalpojumu jomās, kā arī uzzināt iedzīvotāju vēlmes darba uzlabošanā.

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79311200-9

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 15/03/2017 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPD 2016/1/25

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 04/01/2017 (dd/mm/gggg)    Darba laiks Pirmdienās no 8:00-12:00, no 13:00-18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00-12:00, no 13:00-17:00, piektdienās no 8:00-12:00, no 13:00-16:000

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 04/01/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

04/01/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

Vieta: Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijā Jūras ielā 36, Ventspilī.

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

SIA "Kurzemes filharmonija", 51203035281

Pasta adrese

Karlīnes iela 40

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"", 40003245964

Pasta adrese

Sporta iela 7/9

Pilsēta / novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv