Rezultāts: Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu

Publicēts
20.09.2016
20.09.2016
Pasūtītājs
VAS "Privatizācijas aģentūra" (40003192154)
Uzvarētājs
SIA "DZIETI" (42403010964)
Summa
1 377,00 EUR
Sludinājums
www.pa.gov.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 20/09/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VAS "Privatizācijas aģentūra", 40003192154

Pasta adrese

K.Valdemāra 31

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1887

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ingrīda Purmale

Tālruņa numurs

67021358

Faksa numurs

67830363

E-pasta adrese

info@pa.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.pa.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.pa.gov.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Valsts akciju sabiedrība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Privatizācija

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

1377,00

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79419000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

1377 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Privatizācijas aģentūra 2016/61

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums Nr. PA/2016/61 par valsts 'dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

12/09/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

9

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "DZIETI", 42403010964

Pasta adrese

Raiņa iela 35a

Pilsēta / novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64625738

Faksa numurs

nav norādīts

E-pasts

dzieti@apollo.lv

Vispārējā interneta adrese:

nav norādīts

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1377    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1377    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv