Rezultāts: Par plakātu izvietošanu

Publicēts
08.07.2016
08.07.2016
Pasūtītājs
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (90001427791)
Uzvarētājs
JCDecaux Latvija (40003310198)
Summa
8 786,00 EUR
Sludinājums
www.knab.gov.lv/lv/knab/purchases/...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 08/07/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, 90001427791

Pasta adrese

Brīvības iela 104 k-2, Rīga, LV-1001

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Zana Gokbaga , Katrīna Āboliņa

Tālruņa numurs

67356178, 28669767

Faksa numurs

E-pasta adrese

dn@knab.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.knab.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.knab.gov.lv/lv/knab/purchases/

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par plakātu izvietošanu

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Brīvības ielā 104, k-2, Rīgā, LV-1001

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

plakātu izvietošana Brīvības gatvē pie Juglas ezera

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79341400-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8786 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

KNAB 2015/37

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums par plakātu izvietošanu

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

09/07/2015 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

JCDecaux Latvija, 40003310198

Pasta adrese

Kr. Valdemāra iela 9-3

Pilsēta / novads

Rīg

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67320717

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8786    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8786    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Noslēgts saskaņā ar 8.² panta 16.daļa 2.punktu

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv