Rezultāts: Eksomu sekvenēšanas pakalpojums

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (90002120158)
Uzvarētājs
GATC Biotech Ag (HRB381757)
Summa
41 999,99 EUR
Sludinājums
www.biomed.lu.lv/lv/iepirkumi/...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, 90002120158
Pasta adrese: Rātsupītes iela 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1067 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Oskars Zvejnieks Tālruņa numurs: 67808205
E-pasta adrese: oskars.zvejnieks@biomed.lu.lv Faksa numurs: 67442407
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.biomed.lu.lv/lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.biomed.lu.lv/lv/iepirkumi/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Atvasinātā publiskā persona
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: zinātne
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Eksomu sekvenēšanas pakalpojums

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 8
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga, Rātsupītes iela 1 k-1 un Izpildītāja adrese

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Eksomu sekvenēšanas pakalpojums

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
73000000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999.99 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BMC 2016/386

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Vispārīgā vienošanās
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: GATC Biotech Ag, HRB381757

Pasta adrese: Jakob-Stadler-Platz 7

Pilsēta/Novads: Konstanz

Pasta indekss: 78467

Valsts: Vācija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41999.99    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41999.99    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības



Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Norādītā līgumcena ir maksimālā cena līguma ietvaros. Tiek slēgta vispārīgā vienošanās.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv