Rezultāts: Par peldvietu riska novērtējuma veikšanu Liepājas pilsētas pašvaldības vajadzībām

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Liepājas pilsētas pašvaldība (90000063185)
Uzvarētājs
PSI "Risks un audits" SIA (40003341376)
Summa
4 900,00 EUR
Sludinājums
www.liepaja.lv/page/6...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Liepājas pilsētas pašvaldība, 90000063185
Pasta adrese: Rožu iela 6
Pilsēta/Novads: Liepāja Pasta indekss: LV-3401 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Andra Kalniņa Tālruņa numurs: 63404701
E-pasta adrese: iepirkumi@dome.liepaja.lv Faksa numurs: 63404777
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liepaja.lv/varti/lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.liepaja.lv/page/6

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Par peldvietu riska novērtējuma veikšanu Liepājas pilsētas pašvaldības vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 8
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Liepāja

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Peldvietu riska novērtējuma veikšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
73000000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

4900 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LPP 2015/114

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: PSI "Risks un audits" SIA, 40003341376

Pasta adrese: Jūrkalnes iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1046

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: psi@psi.lv

Tālruņa numurs: 29514194

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4900    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4900    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv