Sludinājums: Korporatīvās komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde, īstenošana un publicitāte par jaunā 2014. – 2020. gada plānošanas perioda sākšanos un kopējo Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu Latvijā

Publicēts
24.07.2015
24.07.2015
Pasūtītājs
Finanšu ministrija (90000014724)
Termiņš
04.08.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Inese Lukste
E-pasts
Sludinājums
www.fm.gov.lv...
Tālrunis
67083974

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 24/07/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Finanšu ministrija, 90000014724
Pasta adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1919 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Inese Lukste Tālruņa numurs: 67083974
E-pasts: Inese.Lukste@fm.gov.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.fm.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.fm.gov.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Korporatīvās komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde, īstenošana un publicitāte par jaunā 2014. – 2020. gada plānošanas perioda sākšanos un kopējo Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu Latvijā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Korporatīvās komunikācijas kampaņas koncepcijas izstrāde, īstenošana un publicitāte par jaunā 2014. – 2020. gada plānošanas perioda sākšanos un kopējo Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ieguldījumu Latvijā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79416000-3

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             11/12/2015(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

FM 2015/12-TP/VI

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 04/08/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks no 9:00-12:00 un no13:00-16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 04/08/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ESF, ERAF, KF, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda 2007. – 2013.gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projekts „Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai un vadošajai iestādei Latvijā”

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

iepirkuma dokumentācija ir pieejama www.esfondi.lv

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv