Rezultāts: Telpu kompleksa noma rūpnieciskajiem pētījumiem

Publicēts
15.06.2015
15.06.2015
Pasūtītājs
VIDES, BIOENERĢĒTIKAS UN BIOTEHNOLOĢIJAS KOMPETENCES CENTRS SIA (40103309250)
Uzvarētājs
Realto Medea SIA (40003544887)
Summa
37 948,00 EUR
Tālrunis
27807882

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 15/06/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): VIDES, BIOENERĢĒTIKAS UN BIOTEHNOLOĢIJAS KOMPETENCES CENTRS SIA

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103309250

 Adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga (339.k.), Latvija, 1006

 Tālruņa numurs(-i): 27807882
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Sekretāre- lietvede Gita Ķīķere, 27807882, gita@vbbkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Telpu kompleksa noma rūpnieciskajiem pētījumiem
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/05/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 12/06/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
PROEXPO SIA 40003282602 K.Ulmaņa gatve 2, Rīga, LV-1004 Latvija
Realto Medea SIA 40003544887 Braslas iela 29a-4, Rīga, LV-1084 Latvija
Mūkusalas biznesa centrs SIA 40003556570 Mūkusalas 41B-8, LV-1004 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Realto Medea SIA  40003544887  Braslas iela 29a-4, Rīga, LV-1084  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 37948 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv