Rezultāts: Par psihologu pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas struktūrvienību vajadzībām

Publicēts
21.05.2015
21.05.2015
Pasūtītājs
Valsts policija (90000099040)
Uzvarētājs
E.Nikiforova
Summa
1 490,92 EUR
Sludinājums
www.vp.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts policija, 90000099040
Pasta adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.4
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1026 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: J.Kreišmane Tālruņa numurs: 67075086
E-pasta adrese: jelena.kreismane@vp.gov.lv Faksa numurs: 67075533
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vp.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vp.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Par psihologu pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas struktūrvienību vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 27
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Kurzeme

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Psihologu pakalpojumu nodrošināšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79540000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

1490.92 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

IeM VP 2015/15

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 2.daļa Psihologu pakalpojumu nodrošināšana Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
22/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: E.Nikiforova,

Pasta adrese: Dunikas iela 26

Pilsēta/Novads: Liepāja

Pasta indekss: LV-3407

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1490.92    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1490.92    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta 16. daļu bez paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas. Sakarā ar to, ka iepirkums „Par psihologu pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām” Iep.Id. IeM VP 2015/15 ir iepirkumu ar Id.Nr. IeM VP 2014/91 un Id.Nr. IeM VP 2014/97 turpinājums komisija pieņēma lēmumu, ka visu līgumu (22.daļas) kopējā summa nedrīkst pārsniegt 41999,99 EUR bez PVN. Komisija pieņēma lēmumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sesto daļu pārtraukt iepirkuma 1.daļu – sakarā ar finansējuma nepietiekamību.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv