Sludinājums: Obligātās veselības pārbaudes veikšana Babītes novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem

Publicēts
29.07.2014
29.07.2014
Pasūtītājs
Babītes novada pašvaldība (90000028870)
Termiņš
11.08.2014
Pilsēta
Kontaktpersona
Jānis Šņore; Inga Ķemere
E-pasts
Sludinājums
www.babite.lv...
Tālrunis
67914923, 67914388

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 29/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Babītes novada pašvaldība, 90000028870
Pasta adrese: Centra ielā 4, Piņķi
Pilsēta/Novads: Babītes novads Pasta indekss: LV-2107 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Jānis Šņore; Inga Ķemere Tālruņa numurs: 67914923, 67914388
E-pasts: dome@babite.lv Faksa numurs: 67914435
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.babite.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.babite.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Obligātās veselības pārbaudes veikšana Babītes novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Babītes novada pašvaldība, Centra iela 4, Piņķi, Babītes novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Veselības pārbaužu veikšana pašvaldības iestāžu darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”, atbilstoši 3.pielikumā norādītajiem darba vides faktoriem.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
85140000-2

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no 20/08/2014(dd/mm/gggg)
līdz             07/10/2014(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BNP 2014/36

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 11/08/2014 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 8:15-17.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 11/08/2014 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:30

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

11/08/2014 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:30
Vieta:  Babītes novada pašvaldības konferenču zāle, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes novadā

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv