Rezultāts: Par vides reklāmas plakātu izgatavošanu un eksponēšanu 2014.gadā

Publicēts
31.01.2014
31.01.2014
Pasūtītājs
Valsts SIA "Latvijas Televīzija" (40003080597)
Uzvarētājs
SIA "JCDecaux Latvija" (40003310198)
Summa
23 976,00 EUR

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 31/01/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts SIA "Latvijas Televīzija", 40003080597
Pasta adrese: Zaķusalas krastmala 3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1509 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Diāna Anbdriņa-Nagle Tālruņa numurs: +371 67200380
E-pasta adrese: diana.andrina@ltv.lv Faksa numurs: +371 67200021
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ltv.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ltv.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2014/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Valsts SIA "Latvijas Televīzija"
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: TV programmu veidošana un apraide
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Par vides reklāmas plakātu izgatavošanu un eksponēšanu 2014.gadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 13
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


1744 vides reklāmas plakātu izgatavošana un eksponēšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79341400-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

23976 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LTV 2014/1/1-24

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par vides reklāmas plakātu izgatavošanu un eksponēšanu 2014.gadā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
21/01/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "JCDecaux Latvija", 40003310198

Pasta adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 9-3

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@jcdecaux.lv

Tālruņa numurs: +371 67320717

Faksa numurs: +371 67322639

Vispārējā interneta adrese (URL): www.jcdecaux.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 23976    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 23976    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv