Rezultāts: Starptautiskas uzņēmējdarbības attīstības ekspertīze Ventspils informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares attīstības stratēģijas un rīcības plāna izstrādei 2014.-2020.gadam

Publicēts
25.11.2013
25.11.2013
Pasūtītājs
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs" (90001517332)
Uzvarētājs
SIA "4H Technology" (41203048299)
Summa
10 000,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs", 90001517332
Pasta adrese: Akmeņu iela 3
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Gints Korts, direktora vietnieks Tālruņa numurs: 63607607
E-pasta adrese: gints.korts@ventspils.gov.lv Faksa numurs: 63607648
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/?structure_id=87

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: informācijas sabiedrības veidošana
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Starptautiskas uzņēmējdarbības attīstības ekspertīze Ventspils informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares attīstības stratēģijas un rīcības plāna izstrādei 2014.-2020.gadam

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 11
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ventspils

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Starptautiskas uzņēmējdarbības attīstības ekspertīze Ventspils informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares attīstības stratēģijas un rīcības plāna izstrādei

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79419000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10000 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VDC 2013/16

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Starptautiskas uzņēmējdarbības attīstības ekspertīze Ventspils informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares attīstības stratēģijas un rīcības plāna izstrādei
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/09/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "4H Technology", 41203048299

Pasta adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1

Pilsēta/Novads: Ventspils

Pasta indekss: LV-3601

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 63656000

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10000    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10000    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv