Rezultāts: Iepirkuma dokumentācijas izstrāde un ar to saistītie pakalpojumi individuālā projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” II kārtas īstenošanai

Publicēts
19.11.2013
19.11.2013
Pasūtītājs
Valsts vides dienests (90000017078)
Uzvarētājs
SIA „PB Inženiertehniskais birojs” (40103354305)
Summa
28 955,53 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 19/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts vides dienests, 90000017078
Pasta adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1045 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Didzis Lībietis Tālruņa numurs: 67084200
E-pasta adrese: vvd@vvd.gov.lv Faksa numurs: 67084212
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vvd.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vvd.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Iepirkuma dokumentācijas izstrāde un ar to saistītie pakalpojumi individuālā projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” II kārtas īstenošanai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 21
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Iepirkuma dokumentācijas izstrāde un ar to saistītie pakalpojumi individuālā projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” II kārtas īstenošanai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79100000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

28955.53 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VVD/2013/13/CH.

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Juridisko pakalpojumu līgums
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „PB Inženiertehniskais birojs”, 40103354305

Pasta adrese: Mārupes iela 5-22,

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1002

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: -

Tālruņa numurs: 29262684

Faksa numurs: -

Vispārējā interneta adrese (URL): -

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 28955.53    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 28955.53    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Līgums noslēgts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma (PIL) 8 prim pantu par likuma B- daļas pakalpojumiem

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv