Grozījumi: Atklāts konkurss uz vērtēšanas eksperta (nozares eksperta) amata vietām iesniegto projektu izvērtēšanai.

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (90001739473)
Termiņš
skat. paziņojumu
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 90001739473


Pasta adrese: Pērses iela 2


Pilsēta/Novads: Rīga


Pasta indekss: LV-1442

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 518.kab., Pērses iela 2, Rīga


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Dainis Gipters

Tālruņa numurs: 67039405

E-pasta adrese: liaa@liaa.gov.lv


Faksa numurs:

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/publiskie-iepirkumi/tekosie-iepirkumi

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: Atklāts konkurss uz vērtēšanas eksperta (nozares eksperta) amata vietām iesniegto projektu izvērtēšanai.
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: Pretendenta piesaistītā eksperta pakalpojumi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) administrētās darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.2.pasākuma "Inovācijas" 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" (turpmāk – aktivitāte) trešās kārtas ietvaros iesniegto projektu biznesa plānu atbilstības izvērtēšanai, proti, vai: 1)1) Projekta iesnieguma biznesa plānā ir pierādīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, tai skaitā tas ir pamatots ar projekta ietvaros ražotā produkta vai sniegtā pakalpojuma aizsardzības līmeni (piemēram, patentu vai licenci); 2) 2) Projekta iesnieguma biznesa plānā ir pierādīts, ka tiks stiprināta un attīstīta projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības (turpmāk – P&A) kapacitāte (projekta iesniedzēju līdzšinējo un plānoto darbību atbilstība P&A darbībām saskaņā ar Regulu Nr.800/2008).
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  79419000-4
Papildu kods (-i)  
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: LIAA 2013/64 ESF/ERAF/KF

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2013/S 143-249238 25/07/2013 (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 23/07/2013 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
23/07/2013 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta: 20.daļa

Šī teksta vietā: Eksperta piesaiste transporta un loģistikas nozarē līdz 10 projektu iesniegumu dokumentācijas izvērtēšanai un atzinumu sniegšanai.

Jābūt: /IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams): Procedūra pārtraukta jo 20.daļā nav saņemts neviens atbilstošs piedāvājums.


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv