Rezultāts: Apmācību ekspertu pakalpojumi projektā „Coorperation for quality education for children at social risk” („Sadarbība kvalitatīvai izglītībai bērniem ar sociālo risku”)

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Valmieras pilsētas pašvaldība (90000043403)
Uzvarētājs
Guna Svence (18125913109), Ilze Blumfelde (09096210134), Andris Račs (15026310827), Indra Bērziņa (19076311359), Kristīne Medne (11118011367), Zeltīte Kaviere (05036011362), Lauma Žubule (06088711445), Edīte Štrauha (05086411364), Zanda Žentiņa (09096411358)
Summa
2 660,08 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valmieras pilsētas pašvaldība, 90000043403
Pasta adrese: Lāčplēša ielā 2
Pilsēta/Novads: Valmiera Pasta indekss: LV-4201 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Iepirkuma komisijas sekretārs Raivis Grīviņš Tālruņa numurs: 64207149
E-pasta adrese: raivis.grivins@valmiera.lv Faksa numurs: 64207125
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.valmiera.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.valmiera.lv/zina/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Apmācību ekspertu pakalpojumi projektā „Coorperation for quality education for children at social risk” („Sadarbība kvalitatīvai izglītībai bērniem ar sociālo risku”)

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 24
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Raiņa iela 3, Valmiera

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Apmācību ekspertu pakalpojumi projektā „Coorperation for quality education for children at social risk” („Sadarbība kvalitatīvai izglītībai bērniem ar sociālo risku”)

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
80500000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

2660.08 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPP 2013/052IZN

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 1. Eksperts pedagogiem par izdegšanas sindromu un pozitīvo domāšanu
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Guna Svence, 18125913109

Pasta adrese: Anniņmuižas bulvāris 38 k.2-103 B

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1067

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 29106837

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 320    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 320    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 2. Eksperts pedagogiem un izglītojamajiem par labvēlīgu attieksmi lietišķajā saskarsmē
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Ilze Blumfelde, 09096210134

Pasta adrese: Alauksta iela 12-5

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1009

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 29146124

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 430    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 430    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 3. Eksperts pedagogiem par sevis izzināšanu un iekšējās pasaules sakārtošanu.
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Andris Račs, 15026310827

Pasta adrese: Imantas iela 18

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1069

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 29130025

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 360    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 360    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 4. Eksperts izglītojamajiem par valstiskās identitātes apzināšanos un patriotismu
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Indra Bērziņa, 19076311359

Pasta adrese: Leona Paegles iela 1-29

Pilsēta/Novads: Valmiera

Pasta indekss: LV-4201

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 26827122

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 80    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 80    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 5. Eksperts pedagogiem un izglītojamajiem par psihiskās enerģijas kvalitāti
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Kristīne Medne, 11118011367

Pasta adrese: Graudu iela 6A-46

Pilsēta/Novads: Valmiera

Pasta indekss: LV-4201

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 29616822

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 430    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 430    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 6. Eksperts izglītojamajiem par veselīga uztura pamatiem
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Zeltīte Kaviere, 05036011362

Pasta adrese: „Silkalni”, Vaidavas pagasts

Pilsēta/Novads: Kocēnu novads

Pasta indekss: LV-4227

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 29432176

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 80    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 80    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 7        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 7. Eksperts pedagogiem par komandas veidošanas principiem
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Lauma Žubule, 06088711445

Pasta adrese: Krišjāņa Barona iela 39-18

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1011

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 26547246

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 360    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 360    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 8        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 8. Eksperts pedagogiem un izglītojamajiem par fizisko un mentālo veselību
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Edīte Štrauha, 05086411364

Pasta adrese: Ābeļu iela 39, Valmiermuiža Valmieras pagasts

Pilsēta/Novads: Burtnieku novads

Pasta indekss: LV-4219

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 29256358

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 430    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 430    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 9        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 9. Eksperts izglītojamajiem par starpkultūru komunikāciju
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Zanda Žentiņa, 09096411358

Pasta adrese: Vīnkalni, Kauguru pagasts

Pilsēta/Novads: Beverīnas novads

Pasta indekss: LV-4224

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 26491187

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 170.08    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 170.08    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8¹. panta noteikumiem, nepiemērojot minētā panta ceturtās daļas noteikumus atbilstoši 8¹. panta desmitajai daļai, jo līguma priekšmets atbilst PIL 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem. Iepirkuma procedūras VPP 2013/052IZN 10. iepirkuma daļa tika pārtraukta, jo iepirkuma noteikumos noteiktajā piedāvājumu iesniegšanās termiņā piedāvājumi 10. iepirkuma daļā netika iesniegti

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv