Sludinājums: Augošu koku atzarošanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2018. gadā

Publicēts
11.12.2017
11.12.2017
Pasūtītājs
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
Termiņš
22.12.2017
Pilsēta
Kontaktpersona
Marita Vikšere
E-pasts
Sludinājums
www.lvm.lv...
Tālrunis
25910521

Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēšanas datums: 11/12/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

Vaiņodes iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

lv -1004

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV005

Kontaktpersona(-as)

Marita Vikšere

Tālruņa numurs

25910521

Faksa numurs

E-pasta adrese

m.viksere@lvm.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv

I.2) Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image iepriekš minētajā kontaktpunktā
image citā adresē: (norādīt citu adresi)(norādīt citu adresi)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

"Mežrozes", Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts

Pilsēta / novads

Rēzeknes novads

Pasta indekss

LV-4604

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Velta Baltiņa

Tālruņa numurs

26425840

Faksa numurs

E-pasts

v.baltina@lvm.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.lvm.lv

NUTS kods

LV005

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski(URL):
image iepriekš minētajā adresē
image šādā adresē: (norādīt citu adresi)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

"Mežrozes", Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts

Pilsēta / novads

Rēzeknes novads

Pasta indekss

LV-4604

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Velta Baltiņa

Tālruņa numurs

26425840

Faksa numurs

E-pasts

v.baltina@lvm.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.lvm.lv

NUTS kods

LV005

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: akciju sabiedrība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: mežsaimniecība

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Augošu koku atzarošanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2018. gadā

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

AS "Latvijas valsts meži" Ziemeļlatgales reģiona Lubānas un Ludzas iecirknis

II.3) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Augošu koku atzarošanas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2018. gadā 10.34 ha apjomā

II.4) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
77341000-2

II.5) Iepirkums ir sadalīts daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.6) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 30/04/2018 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1) Iepirkuma identifikācijas numurs:

AS LVM ZL 2017/474_I

III.2) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 22/12/2017 (dd/mm/gggg)    Darba laiks Darba dienās no plkst.08:30 līdz plkst.12:30 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 22/12/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


III.7) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

AS "Latvijas valsts meži" apstiprinātās vides aizsardzības prasības


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


III.8) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv