Sludinājums: „Pārvietojamo tualešu īre grupas « Prāta Vētra » koncerta organizēšanas laikā Jelgavas pilsētā»

Publicēts
01.07.2015
01.07.2015
Pasūtītājs
SIA Zemgales EKO (43603040477)
Termiņš
13.07.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Aleksejs Jankovskis
E-pasts
Sludinājums
www.zemgaleseko.lv/aktualitates/iep...
Tālrunis
63023511

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/07/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA Zemgales EKO, 43603040477
Pasta adrese: "Brakšķu mājas", Līvbērzes pagasts
Pilsēta/Novads: Jelgavas novads Pasta indekss: LV-3003 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Aleksejs Jankovskis Tālruņa numurs: 63023511
E-pasts: aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv Faksa numurs: 63023511
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.zemgaleseko.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.zemgaleseko.lv/aktualitates/iepirkumi/
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Publiski privāta kapitālsabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

„Pārvietojamo tualešu īre grupas « Prāta Vētra » koncerta organizēšanas laikā Jelgavas pilsētā»

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: „Pārvietojamo tualešu īre grupas « Prāta Vētra » koncerta organizēšanas laikā Jelgavas pilsētā»

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

„Pārvietojamo tualešu īre grupas « Prāta Vētra » koncerta organizēšanas laikā Jelgavas pilsētā»

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
90000000-7

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no 21/07/2015(dd/mm/gggg)
līdz             26/07/2015(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SIA Zemgales EKO 2015/1-14/EKO/2015-6

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 13/07/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks darba dienās no 8.00-17.00, pusdienas partraukums no 12.00-13.00. piektdienās no 8.00-12.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 13/07/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv