Rezultāts: Semināra telpu nodrošināšana

Publicēts
01.04.2015
01.04.2015
Pasūtītājs
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (40003347699)
Uzvarētājs
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (90000044625), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (90000041898)
Summa
286,00 EUR
Sludinājums
www.llkc.lv/lv/par-llkc/publiskie-i...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/04/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", 40003347699
Pasta adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki
Pilsēta/Novads: Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads Pasta indekss: LV - 3018 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Andis Kursītis Tālruņa numurs: 63050220
E-pasta adrese: andis.kursitis@llkc.lv Faksa numurs: 63022264
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.llkc.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.llkc.lv/lv/par-llkc/publiskie-iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Semināra telpu nodrošināšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 14
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Republika

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


SEMINĀRA TELPU NODROŠINĀŠANA

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
70310000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

286 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LLKC 2014/28 ELFLA

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: līgums Nr.9-9/231/1
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/11/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, 90000044625

Pasta adrese: Brīvības iela 7

Pilsēta/Novads: Dobele

Pasta indekss: LV-3701

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 126    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 126    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: līgums Nr.9-9/233-1
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/11/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 90000041898

Pasta adrese: Lielā iela 2

Pilsēta/Novads: Jelgava

Pasta indekss: LV-3001

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 160    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 160    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ELFLA, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Pretendenti finanšu piedāvājumos iesniedz attiecīgi vienas stundas izmantošanas izmaksas, kas attiecīgajam pretendentiem bija EUR 7.00 un EUR 10.00

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv