Sludinājums: ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NODROŠINĀŠANAS OGRES, IKŠĶILES, LIELVĀRDES, ĶEGUMA UN BALDONES NOVADU PAŠVALDĪBU ADMINISTRATĪVAJĀS TERITORIJĀS KONCESIJAS LĪGUMS Atkritumu apsaimniekošanas tiesību nodošana Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās, uz 10 gadiem Privātajam partnerim jāveic sadzīves atkritumu apsaimniekošana Publisko partneru administratīvajās teritorijās, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinot Publisko partneru administratīvajās teritorijās radīto atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, veicinot apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu un vienlaikus informējot un izglītojot sabiedrību, ievērojot šādus principus: 1. veicināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai; 2. atkārtoti izmantot pienācīgi sagatavotus atkritumus; 3. veicināt atkritumu pārstrādi; 4. veikt atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju. Privātajam partnerim jāpiesaista (pēc nepieciešamības) ārējais finansējums atkritumu apsaimniekošanas sistēmas paplašināšanai, pieejamības nodrošināšanai un sniegtā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai un nodrošināšanai

Publicēts
13.06.2014
13.06.2014
Pasūtītājs
Ogres novada pašvaldība (90000024455)
Summa
9 018 116,00 EUR
Termiņš
15.09.2014
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/364596...