Sludinājums: Nozaru komersantu nodarbināto personu profesionālās pilnveides netehnoloģisko apmācību programma (J sadaļa)

Publicēts
03.07.2018
03.07.2018
Pasūtītājs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" (40003081501)
Termiņš
18.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 03/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003081501

Adrese

Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

67225595

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67820092

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projekta koordinators, Artūrs Mežals, 29456113, produktivitate@chamber.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Nozaru komersantu nodarbināto personu profesionālās pilnveides netehnoloģisko apmācību programma (J sadaļa)

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija un/vai ārvalstis (Pretendenta - apmācību pakalpojuma sniedzēja nodrošinātās telpās vai projekta partneru nodrošinātās telpās).

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

490000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

18/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.2.3 Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

543234__0_teh.specltrk1.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv