Sludinājums: Apmācības ražošanas inženierzinību un vadības jomā

Publicēts
08.06.2018
08.06.2018
Pasūtītājs
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (40008017857)
Termiņš
25.06.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008017857

Adrese

Viskaļu iela 36A, Rīga, Latvija, LV-1006

Tālruņa numurs(-i)

67554825

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67089776

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Gita Gurtiņa projekta vadītāja (67554825, gita.gurtina@masoc.lv)

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Apmācības ražošanas inženierzinību un vadības jomā

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

48750 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

25/06/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Viskaļu iela 36A

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts nodarbināto apmācībām

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Apmācību kursus pasūtītājs organizē dažāda izmēra grupās vai individuāli.; Pasūtītājs līguma darbības laikā var pasūtīt apmācības mazākam personu skaitam kā norādīts vai arī neizmantot kursu, ja līguma izpildes laikā pasūtītājam pēc tā nav pieprasījuma; Pasūtītājam ir tiesības līguma darbības laikā palielināt apmācāmo skaitu; Pretendents respektē dalībnieku individuālā mācību stila īpatnības nodarbību gaitā.

10.  Pievienotie dokumenti

540074__0_nolikumsinovatraz1.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv