Sludinājums: Būvmateriālu ražošanas un saistīto nozaru nodarbināto profesionālo zināšanu pilnveides apmācību programma (K sadaļa)

Publicēts
20.04.2018
20.04.2018
Pasūtītājs
Biedrība " Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija" (50008036101)
Termiņš
08.05.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība " Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50008036101

Adrese

Krišjāņa Barona iela 99/1a, Rīga,, Latvija, LV-1001

Tālruņa numurs(-i)

67316991

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67316991

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projekta koordinators, Artūrs Mežals, 29456113, apmacibas@lldra.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Būvmateriālu ražošanas un saistīto nozaru nodarbināto profesionālo zināšanu pilnveides apmācību programma (K sadaļa)

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija un/vai ārvalstis (Pretendenta - apmācību pakalpojuma sniedzēja nodrošinātās telpās vai projekta partneru nodrošinātās telpās)

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

26000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ernesta Birznieka-Upīša iela 20A, 1.korp., 505.kab., Rīga, Latvija, LV-1050

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 1.kārta.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

534511__0_teh.speclldra11.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv