Rezultāts: Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un nogādāšana patversmē, patversmes uzturēšana Cēsu novadā

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Cēsu novada pašvaldība (90000031048)
Uzvarētājs
Biedrība "Dzīvnieku patversme Mežavairogi" (40008187785)
Summa
11 830,00 EUR
Sludinājums
www.cesis.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Cēsu novada pašvaldība, 90000031048
Pasta adrese: Bērzaines iela 5
Pilsēta/Novads: Cēsis Pasta indekss: LV 4101 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Modris Rāviņš Tālruņa numurs: 64161803
E-pasta adrese: iac@dome.cesis.lv Faksa numurs: 64161801
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.cesis.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.cesis.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un nogādāšana patversmē, patversmes uzturēšana Cēsu novadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 25
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Cēsu novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana Cēsu novada teritorijā, plānveida dzīvnieku ķeršana un sterilizācija, Cēsu novada pašvaldības patversmes uzturēšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
85200000-1 79993000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

11830 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

CNP 2015/6

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana Cēsu novada administratīvajā teritorijā un patversmes apsaimniekošana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Biedrība "Dzīvnieku patversme Mežavairogi", 40008187785

Pasta adrese: "Meža Vairogi", Ķekavas pagasts

Pilsēta/Novads: Ķekavas novads

Pasta indekss: LV-2123

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: danuta@mezavairogi.lv

Tālruņa numurs: 26479144

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 11830    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 11830    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv