Rezultāts: Iepirkuma līgums

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (90001733697)
Uzvarētājs
SIA "Baltijas Datoru Akadēmja" (50003138501), SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" (45403009746)
Summa
2 915,00 EUR
Sludinājums
www.vraa.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 90001733697
Pasta adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV - 1010
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV, 1010 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: lietvedis Tālruņa numurs: 67079000
E-pasta adrese: pasts@vraa.gov.lv Faksa numurs: 67079001
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vraa.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vraa.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: reģionālā attīstība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Iepirkuma līgums

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 24
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


2915,00

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
80500000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

2915 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VRAA/2015/79/B

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums (iepirkuma priekšmeta 1., 4., 8. un 10.daļā)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
01/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
12
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Baltijas Datoru Akadēmja", 50003138501

Pasta adrese: Tallinas iela 4

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1001

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: girts@bda.lv

Tālruņa numurs: 67505090

Faksa numurs: 67505032

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2420    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2420    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma līgums (iepirkuma priekšmeta 9.daļā)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
01/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC", 45403009746

Pasta adrese: Blaumaņa iela 5a-5

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1011

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: abc@abc.edu.lv

Tālruņa numurs: 20231140

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 495    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 495    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkuma priekšmeta 1.daļā iesniegti 3 piedāvājumi, iepirkuma priekšmeta 4.daļā - 2 piedāvājumi, 8.daļā - 1 piedāvājums un iepirkuma priekšmeta 10.daļā - 6 piedāvājumi. Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 8.2panta vienpadsmito daļu iepirkums iepirkuma priekšmeta 3., 5. un 6.daļā pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv