Rezultāts: Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 2015.gadā

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
Rīgas domes Labklājības departaments (90000055224)
Uzvarētājs
Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta”” (40008061978), Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” (40008074506)
Summa
29 676,60 EUR
Sludinājums
www.riga.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas domes Labklājības departaments, 90000055224
Pasta adrese: Baznīcas iela 19/23
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Edgars Lauskis Tālruņa numurs: 67037427
E-pasta adrese: edgars.lauskis@riga.lv Faksa numurs: 67105199
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.riga.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.riga.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 2015.gadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 25
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 2015.gadā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
85312500-4 85311000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

29676.6 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RDLD 2015/17

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: RSD-15-1963-lī
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
26/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Biedrība „Resursu centrs sievietēm „Marta””, 40008061978

Pasta adrese: Matīsa iela 49-3

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1009

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra”, 40008074506

Pasta adrese: Elizabetes iela 31-5

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 14247.6    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 14247.6    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: RSD-15-1964-lī
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
26/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra”, 40008074506

Pasta adrese: Elizabetes iela 31-5

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 15432    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 15432    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Pretendenti norādīja līgumcenas par vienu konsultāciju un vienu atzinumu

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rīgas Sociālais dienests, 90009202794
Pasta adrese: Baznīcas iela 19/23
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1010 Valsts: Latvija

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Iepirkuma rezultātā tiek noslēgta vispārīgā vienošanās ar vairākiem uzvarētājiem

Avots: pvs.iub.gov.lv