Rezultāts: PAR „POLICIJAS TAKTIKAS ĪPATNĪBAS PATRULĒJOT UN IZSAUKUMĀ (TELPĀS)” KURSA APMĀCĪBU

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
Rīgas Pašvaldības Policija (90000055099)
Uzvarētājs
SIA „Baltijas drošības skola” (40003135912)
Summa
14 770,00 EUR
Sludinājums
rpp.riga.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Pašvaldības Policija, 90000055099
Pasta adrese: Lomonosova iela 12A, Rīga, LV-1019
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1019 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Guntis Buķis Tālruņa numurs: 67037279
E-pasta adrese: guntis.bukis@riga.lv Faksa numurs: 67037895
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://rpp.riga.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://rpp.riga.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


PAR „POLICIJAS TAKTIKAS ĪPATNĪBAS PATRULĒJOT UN IZSAUKUMĀ (TELPĀS)” KURSA APMĀCĪBU

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 24
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga, Hanzas iela 7

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


PAR DARBINIEKU APMĀCĪBU POLICIJAS TAKTIKĀ UN KOMUNIKĀCIJĀ

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
80500000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

14770 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RPP 2015/22

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: PAR „POLICIJAS TAKTIKAS ĪPATNĪBAS PATRULĒJOT UN IZSAUKUMĀ (TELPĀS)” KURSA APMĀCĪBU
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „Baltijas drošības skola”, 40003135912

Pasta adrese: Nometņu iela 59b-74

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1002

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 29224751

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9100    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9100    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par „Dežūrdaļas darbinieku komunikācija pa tālruni, sadarbība ar autopatruļām un konfliktu vadība” kursa apmācību
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „Baltijas drošības skola”, 40003135912

Pasta adrese: Nometņu iela 59b-74

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1002

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 29224751

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5670    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5670    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv