Rezultāts: Darbinieku apmācības vadības prasmju apmācības programmā – vadītāju profesionālās pilnveides programmā „Vadības zinātne, Vadības zinību pamati“ un „Vadības zinātne. Uzņēmuma vadīšana

Publicēts
21.05.2015
21.05.2015
Pasūtītājs
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (40003356530)
Uzvarētājs
SIA "Komercizglītības centrs" (40003324002)
Summa
12 380,00 EUR
Sludinājums
www.lau.lv/pub/index.php?id=16...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", 40003356530
Pasta adrese: Krustpils iela 4
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1073 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Evija Rikveile Tālruņa numurs: 67686926
E-pasta adrese: evija.rikveile@lau.lv Faksa numurs: 67249646
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lau.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lau.lv/pub/index.php?id=16

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: valsts akciju sabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Darbinieku apmācības vadības prasmju apmācības programmā – vadītāju profesionālās pilnveides programmā „Vadības zinātne, Vadības zinību pamati“ un „Vadības zinātne. Uzņēmuma vadīšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 24
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Darbinieku apmācības vadības prasmju apmācības programmā – vadītāju profesionālās pilnveides programmā „Vadības zinātne, Vadības zinību pamati“ un „Vadības zinātne. Uzņēmuma vadīšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
80532000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

12380 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VAS "LAU" 2015/27_B_I

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Darbinieku apmācības vadības prasmju apmācības programmā – vadītāju profesionālās pilnveides programmā „Vadības zinātne, Vadības zinību pamati“ un „Vadības zinātne. Uzņēmuma vadīšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Komercizglītības centrs", 40003324002

Pasta adrese: Skolas iela 11

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 12380    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 12380    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv