Rezultāts: Sociālais pakalpojums – aprūpe mājās Dagdas novada iedzīvotājiem 2014.gadā