Rezultāts: „Latvijas Loģistikas asociācijas biedru un partneru darbinieku vispārīgo iemaņu pilnveides un profesionālo iemaņu pilnveides apmācību programmas 2013-07 – Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Telemātika un loģistika”

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Biedrība "Latvijas Loģistikas asociācija" (40008031742)
Uzvarētājs
SIA "Livland" (40003299651)
Summa
45 096,48 LVL

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 21/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Biedrība "Latvijas Loģistikas asociācija"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008031742

 Adrese: Skolas iela 21, 605.kab., Rīga, Latvija, LV-1010

 Tālruņa numurs(-i): 67373300
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projektu vadītāja Guna Krauze, e-pasts: guna@demarsch.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: „Latvijas Loģistikas asociācijas biedru un partneru darbinieku vispārīgo iemaņu pilnveides un profesionālo iemaņu pilnveides apmācību programmas 2013-07 – Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Telemātika un loģistika”
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 21/10/2013
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 21/11/2013
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Livland" 40003299651 Brīvības iela 47-7, Rīga, LV-1010 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Livland" 40003299651 Brīvības iela 47-7, Rīga, LV-1010 Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Livland"  40003299651  Brīvības iela 47-7, Rīga, LV-1010  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 45096.48 LVL
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Galīgais piedāvājums par A, B, C sadaļu

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv