Sludinājums: Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto bezdarbnieku obligāto veselības pārbaužu veikšana 2013., 2014.gadā

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Daugavpils novada dome (90009117568)
Termiņš
02.12.2013
Pilsēta
Kontaktpersona
Andris Pļaskota
E-pasts
Tālrunis
65422233

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils novada dome, 90009117568
Pasta adrese: Rīgas ielā 2
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV5401 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Andris Pļaskota Tālruņa numurs: 65422233
E-pasts: andris.plaskota@dnd.lv Faksa numurs: 65476810
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dnd.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=5574
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Valsts pārvalde
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto bezdarbnieku obligāto veselības pārbaužu veikšana 2013., 2014.gadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Republikas teritorijā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Obligāto veselības pārbaužu veikšana algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
85140000-2

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  13 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DND 2013/26

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 02/12/2013 (dd/mm/gggg)        Darba laiks pirmdienās no plkst. 8.30-12.00, 12.30-18.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00-12.00, 12.30-16.30 un piektdienās no plkst. 8.00-12.00, 12.30-15.30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 02/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ESF, Eiropas sociālā fonda finansētā projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” Nr.1DP/1.3.1.5.0./12.IPIA/NVA/001

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv