Rezultāts: Par videoprojektora un ekrāna nodrošināšanu projektam “Gudrs, vēl gudrāks”

Publicēts
02.10.2017
02.10.2017
Pasūtītājs
Valsts SIA "Latvijas Televīzija" (40003080597)
Uzvarētājs
SIA "Video Centrs" (50003431811)
Summa
3 990,00 EUR
Sludinājums
ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 02/10/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts SIA "Latvijas Televīzija", 40003080597

Pasta adrese

Zaķusalas krastmala 33

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1509

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Andris Rozenbergs

Tālruņa numurs

+371 67200628

Faksa numurs

+371 67200021

E-pasta adrese

andris.rozenbergs@ltv.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://ltv.lsm.lv/lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2017/

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Valsts SIA "Latvijas Televīzija"
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: TV programmu veidošana un apraide

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par videoprojektora un ekrāna nodrošināšanu projektam “Gudrs, vēl gudrāks”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Zaķusalas krastmala 33, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Iepirkuma priekšmets ir pilna apjoma videoprojektora un ekrāna noma, kas ietver piegādi, montāžu, demontāžu un transportēšanu uz pasākuma vietu un atpakaļ Pasūtītāja raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks".

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
38652120-7

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

3990 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LTV 2017/47

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par videoprojektora un ekrāna nodrošināšanu projektam “Gudrs, vēl gudrāks”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

18/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Video Centrs", 50003431811

Pasta adrese

Šmerļa iela 3

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1006

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67538753

Faksa numurs

E-pasts

video@videocentrs.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

http://www.videocentrs.lv/

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3990    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3990    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv