Rezultāts: Ehokardiogrāfijas un angiogrāfijas izmeklējumu attēlu apskates programma

Publicēts
17.01.2017
17.01.2017
Pasūtītājs
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" (40003457128)
Uzvarētājs
SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099)
Summa
35 640,00 EUR
Sludinājums
https://www.bkus.lv/lv/iepirkumi/ak...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", 40003457128

Pasta adrese

Vienības gatve 45

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Evija Putniņa

Tālruņa numurs

67064437

Faksa numurs

67064473

E-pasta adrese

evija.putnina@bkus.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bkus.lv

Pircēja profila adrese (URL): https://www.bkus.lv/lv/iepirkumi/aktuals/20

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Ehokardiogrāfijas un angiogrāfijas izmeklējumu attēlu apskates programma

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Vienības gatvē 45, Rīgā, LV-1004

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Ehokardiogrāfijas un angiogrāfijas izmeklējumu attēlu apskates programma

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
48100000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

35640 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BKUS 2016/107

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ehokardiogrāfijas un angiogrāfijas izmeklējumu attēlu apskates programma

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

17/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Arbor Medical Korporācija", 40003547099

Pasta adrese

Meistaru iela 7, Valdlauči

Pilsēta / novads

Ķekavas novads

Pasta indekss

LV-1076

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67620126

Faksa numurs

67620070

E-pasts

arbor@arbor.lv

Vispārējā interneta adrese:

www.arbor.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 35640    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 35640    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv