Rezultāts: DATORTĪKLA VADĪBAS MODUĻA IEGĀDE

Publicēts
27.12.2016
27.12.2016
Pasūtītājs
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs" (90001517332)
Uzvarētājs
SIA Tomega (40103361909)
Summa
10 582,64 EUR
Sludinājums
www.ventspils.lv/lat/ventspils_parv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 27/12/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs", 90001517332

Pasta adrese

Akmeņu iela 3

Pilsēta / Novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Gints Korts

Tālruņa numurs

63607607

Faksa numurs

63607648

E-pasta adrese

gints.korts@ventspils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/?structure_id=87

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: informācijas sabiedrības veidošana

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

DATORTĪKLA VADĪBAS MODUĻA IEGĀDE

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Ventspils

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Datortīkla vadības moduļa iegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
48821000-9 48000000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10582.64 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VDC 2016/35

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Datortīkla vadības moduļa iegāde

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

22/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Tomega , 40103361909

Pasta adrese

“Piepilsētas”, Krustkalni,

Pilsēta / novads

Ķekavas novads

Pasta indekss

LV-2111

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10582.64    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10582.64    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv