Rezultāts: Digitālo interaktīvo ekrānu iegāde Rīgas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (90000064250)
Uzvarētājs
SIA „Lielvārds” (47403001219)
Summa
41 999,99 EUR
Sludinājums
https://www.eriga.lv/servicestarter...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs, 90000064250

Pasta adrese

Brīvības iela 49/53

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Līga Markeviča

Tālruņa numurs

+371 67105780

Faksa numurs

+371 67037023

E-pasta adrese

liga.markevica@riga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.riga.lv

Pircēja profila adrese (URL): https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=TENDER

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Digitālo interaktīvo ekrānu iegāde Rīgas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Digitālo interaktīvo ekrānu iegāde Rīgas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
30231300-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999.99 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RDITC 2016/036

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums par digitālo interaktīvo ekrānu iegādi Rīgas pašvaldības struktūrvienību vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

12/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „Lielvārds”, 47403001219

Pasta adrese

Skolas iela 5

Pilsēta / novads

Lielvārde, Lielvārdes novads

Pasta indekss

LV-5070

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67801787

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41999.99    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41999.99    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Rīgas pilsētas pašvaldība, Rīgas pilsētas izpilddirektors, 90000064250

Pasta adrese

Rātslaukums 1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1539

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv