Rezultāts: Video izstrāde par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu “Pētniecība un Stipendijas” un projektu “Zinātnieku nakts”

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (90001800413)
Uzvarētājs
SIA "Creativus Agency" (40103608559)
Summa
3 791,22 EUR
Sludinājums
viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirku...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts izglītības attīstības aģentūra, 90001800413

Pasta adrese

Vaļņu iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1050

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Iluta Kažmēre

Tālruņa numurs

67785474

Faksa numurs

67814344

E-pasta adrese

iluta.kazmere@viaa.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.viaa.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirkumi/noslegtie_ligumi/

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Video izstrāde par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu “Pētniecība un Stipendijas” un projektu “Zinātnieku nakts”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga, Vaļņu iela 3 / Z.A.Meirovica bulvāris 16-1

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Video izstrāde par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu “Pētniecība un Stipendijas” un projektu “Zinātnieku nakts”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
92111260-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

3791.22 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VIAA 2016/02

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: SIA "Creativus Agency"

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

12/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Creativus Agency", 40103608559

Pasta adrese

Starta iela 1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1026

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3791.22    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3791.22    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. EEZ/NFI , Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programma “Pētniecība un Stipendijas”

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv