Rezultāts: RTU NEVIS izmaiņu pieprasījumu programmēšanas darbi ERAF finansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība” vienošanās Nr.2015/0018/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/001 ietvaros

Publicēts
09.12.2015
09.12.2015
Pasūtītājs
Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)
Uzvarētājs
SIA "Visma Consulting" (40103916493)
Summa
19 970,05 EUR
Sludinājums
www.rtu.lv/content/view/3109/1439/l...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 09/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Tehniskā universitāte, 90000068977
Pasta adrese: Kaļķu 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1658 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Jānis Siliņš Tālruņa numurs: 67089149
E-pasta adrese: janis.silins@rtu.lv Faksa numurs: 67089016
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rtu.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rtu.lv/content/view/3109/1439/lang,lv/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


RTU NEVIS izmaiņu pieprasījumu programmēšanas darbi ERAF finansētā projekta „Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība” vienošanās Nr.2015/0018/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/001 ietvaros

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 7
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Kaļku iela 1, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


RTU NEVIS izmaiņu pieprasījumu programmēšanas darbi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
72243000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

19970.05 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RTU 2015/188

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: RTU NEVIS izmaiņu pieprasījumu programmēšanas darbi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
01/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Visma Consulting", 40103916493

Pasta adrese: Skanstes iela 50

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: visma@visma.lv

Tālruņa numurs: 67116211

Faksa numurs: nav

Vispārējā interneta adrese (URL): www.visma.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 19970.05    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 19970.05    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts „Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība”, Vienošanās. Nr. Nr.2015/0018/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/001, (PVS ID 1921).

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv