Rezultāts: Multimediju komplektu piegāde un uzstādīšana

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Valsts tehnikums (90000281996)
Uzvarētājs
SIA „ProVision Baltic” (40103888490)
Summa
22 738,00 EUR
Sludinājums
www.rvt.lv/sabiedriba/informativie-...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Valsts tehnikums, 90000281996
Pasta adrese: Kr. Valdemāra iela 1c
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1817 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Arturs Berzins Tālruņa numurs: 67324146
E-pasta adrese: iepirkumi@rvt.lv Faksa numurs: 67322944
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rvt.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rvt.lv/sabiedriba/informativie-pazinojumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Multimediju komplektu piegāde un uzstādīšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību centrs, Dārzciema iela 64, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Multimediju komplektu piegāde un uzstādīšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
32322000-6 38652120-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

22738 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RVT 2015/38

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Multimediju komplektu piegāde un uzstādīšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „ProVision Baltic”, 40103888490

Pasta adrese: Ieriķu iela 67A

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1084

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: zigmars@provision.lv

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 22738    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 22738    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts "PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību aprīkojuma modernizēšana un infrastruktūras uzlabošana", vienošanās Nr.2014/0005/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv