Rezultāts: Informācijas tehnoloģiju rīku saturiskais un tehniskais atbalsts un uzturēšana (Elektroniskās bezdarbnieku klasifikācija/profilēšanas rīks, darba tirgus īstermiņa pieprasījuma prognožu vizualizācijas rīks un apmācību pasākumu kvalitātes monitoringa rīks)

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
Nodarbinātības valsts aģentūra (90001634668)
Uzvarētājs
SIA "Projektu un kvalitātes vadība" (40003803078)
Summa
10 229,80 EUR
Sludinājums
www.nva.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 12/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Nodarbinātības valsts aģentūra, 90001634668
Pasta adrese: Kr.Valdemāra iela 38
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Jānis Muzikants Tālruņa numurs: 67021723
E-pasta adrese: nva@nva.gov.lv Faksa numurs: 67021806
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.nva.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.nva.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: nodarbinātība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Informācijas tehnoloģiju rīku saturiskais un tehniskais atbalsts un uzturēšana (Elektroniskās bezdarbnieku klasifikācija/profilēšanas rīks, darba tirgus īstermiņa pieprasījuma prognožu vizualizācijas rīks un apmācību pasākumu kvalitātes monitoringa rīks)

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 7
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Republika

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Informācijas tehnoloģiju rīku saturiskais un tehniskais atbalsts un uzturēšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
72267000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10229.8 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

NVA 2015/17

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Informācijas tehnoloģiju rīku saturiskais un tehniskais atbalsts un uzturēšana (Elektroniskās bezdarbnieku klasifikācija/profilēšanas rīks, darba tirgus īstermiņa pieprasījuma prognožu vizualizācijas rīks un apmācību pasākumu kvalitātes monitoringa rīks)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
03/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Projektu un kvalitātes vadība", 40003803078

Pasta adrese: Ūnijas iela 25

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1039

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10229.8    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10229.8    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv