Rezultāts: Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana

Publicēts
30.07.2014
30.07.2014
Pasūtītājs
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (90001669496)
Uzvarētājs
SIA "DIVI grupa" (40003803059)
Summa
40 800,00 EUR
Sludinājums
www.vsaa.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 30/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 90001669496
Pasta adrese: Lāčplēša iela 70a
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1011 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste Inese Cīrule Tālruņa numurs: 67038881
E-pasta adrese: inese.cirule@vsaa.lv Faksa numurs: 67143825
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vsaa.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vsaa.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2014/iepirkumi-publisko-iepirkumu-likuma-8-panta-kartiba

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 7
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments, Fridriķa iela 9, Rīga, Latvija.

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
72267000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

40800 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2014/161

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Procesu modelēšanas rīka ProMod uzturēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
15/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "DIVI grupa", 40003803059

Pasta adrese: Avotu iela 40-33

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1009

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@di.lv

Tālruņa numurs: 67291020

Faksa numurs: 67844994

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 40800    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 40800    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv