Rezultāts: SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

Publicēts
25.11.2013
25.11.2013
Pasūtītājs
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (90001669496)
Uzvarētājs
SIA "AService" (LV40003995942)
Summa
14 906,60 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 90001669496
Pasta adrese: Lāčplēša iela 70a
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1011 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste Inese Cīrule Tālruņa numurs: 67038881
E-pasta adrese: inese.cirule@vsaa.lv Faksa numurs: 67143825
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vsaa.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vsaa.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2013/iepirkumi-publisko-iepirkumu-likuma-8-panta-kartiba

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 7
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments Fridriķa iela 9, Rīga, Latvija.

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
72261000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

14906.6 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2013/187

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: SunSystems uzturēšanas pakalpojumu sniegšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "AService", LV40003995942

Pasta adrese: Duntes iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: sales@aservice.com

Tālruņa numurs: 67895601

Faksa numurs: 67387497

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 14906.6    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 14906.6    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv