Rezultāts: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta informācijas sistēmas tālāka attīstīšana un uzlabošana

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Prokuratūra (9000022859)
Uzvarētājs
Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universtitātes Matemātikas un informātikas institūts" (90002111761)
Summa
6 777,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Republikas Prokuratūra, 9000022859
Pasta adrese: Kalpaka bulvāris 6
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1801 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Santa Miščenko Tālruņa numurs: 67044848; 27099607
E-pasta adrese: iepirkumi@lrp.gov.lv Faksa numurs: 67044818
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.prokuratura.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.prokuratura.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Tiesībsargājošā institūcija
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta informācijas sistēmas tālāka attīstīšana un uzlabošana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 7
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Kalpaka bulvāris 6, Rīgā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta informācijas sistēmas tālāka attīstīšana un uzlabošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
72250000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6777 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Prokuratūra 2013/2013/044

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta informācijas sistēmas tālāka attīstīšana un uzlabošana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/06/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universtitātes Matemātikas un informātikas institūts", 90002111761

Pasta adrese: Raiņa bulvāris 29

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1459

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: karlis.cerans@lumii.lv

Tālruņa numurs: 26175409

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lumii.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6777    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6777    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv