Rezultāts: Konsultantu atbalsts Vienotās veselības nozares informācijas sistēmu pieņemšanai un ieviešanai

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Nacionālais veselības dienests (90009649337)
Uzvarētājs
SIA "DPA" (40003351675)
Summa
22 500,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Nacionālais veselības dienests, 90009649337
Pasta adrese: Cēsu iela 31 k-3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1012 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Andris Lobovs Tālruņa numurs: 67043773
E-pasta adrese: iepirkumi@vmnvd.gov.lv Faksa numurs: 67043701
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vmnvd.gov.lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vmnvd.gov.lv/lv/par-nvd/iepirkumi/319-iepirkumi/2013

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Konsultantu atbalsts Vienotās veselības nozares informācijas sistēmu pieņemšanai un ieviešanai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 7
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Nacionālais veselības dienests, Cēsu iela 31 k-3, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Konsultāciju atbalsts Vienotās veselības nozares informācijas sistēmu pieņemšanai un ieviešanai.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
72000000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

22500 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VM NVD 2013/29

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: SIA "DPA"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "DPA", 40003351675

Pasta adrese: Elizabetes iela 75

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1050

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: dpa@dpa.lv

Tālruņa numurs: 67509900

Faksa numurs: 67509906

Vispārējā interneta adrese (URL): www.dpa.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 22500    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 22500    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv