Rezultāts: Drošinātāju piegāde AS “Sadales tīkls”

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība "Latvenergo" (40003032949-1)
Uzvarētājs
Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA "JAUDA" (40003012798), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KONSTANTA ENERGO" (40103458492)
Summa
185 000,00 LVL
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA: SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adrese (-s) un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Akciju sabiedrība "Latvenergo", 40003032949
Pasta adrese: Pulkveža Brieža iela 12
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1230 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts (-i): Akciju sabiedrība "Latvenergo", Pulkveža Brieža 12, Rīga, LV-1230

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Linda Stīpniece

Tālruņa numurs: 67728247
E-pasta adrese: linda.stipniece@latvenergo.lv Faksa numurs: 67728880
Interneta adrese (-es)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): http://www.latvenergo.lv

Pircēja profila adrese (URL):

I.2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma vai jomas

Gāzes un siltumenerģijas ražošana, transportēšana un sadale
Elektroenerģijas apgāde
Gāzes un naftas izpēte un ieguve
Akmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
Ūdensapgāde
Pasta pakalpojumi
Dzelzceļa pakalpojumi
Publiskās lietošanas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
Ar ostu pārvaldi saistīta darbība
Ar lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1) Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Drošinātāju piegāde AS "Sadales tīkls"

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta

(Izvēlieties tikai vienu kategoriju – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu līguma vai iepirkuma(-u) konkrētajam mērķim)

Būvdarbi Piegādes Pakalpojumi
     

Būvdarbu veikšana

Pirkums

Pakalpojumu kategorija Nr.

 

Būvdarbu veikšana un projektēšana

Nomaksas pirkums

Gadījumā, ja tiek slēgts līgums par pakalpojumu kategorijām no 17. līdz 27. (skatīt C Pielikumu), vai jūs piekrītat publicēt šo paziņojumu?

Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju norādītajām prasībām

Noma

   

Noma ar izpirkuma tiesībām

 

   

Īre

 

   

Īre ar izpirkuma tiesībām

 
   

Minēto piegāžu veidu kombinācija

 

Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vieta vai pakalpojumu sniegšanas vieta
AS "Sadales tīkls", Latvija

NUTS kods: LV00

II.1.3) Paziņojums ietver (ja piemērojams)

Vispārīgo vienošanos

Uz dinamiskās iepirkumu sistēmas pamatotu(-us) līgumu(-us)

 
 

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma (-u) apraksts

Drošinātāju piegāde AS "Sadales tīkls" struktūrvienībām

II.1.5) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

 

Galvenā vārdnīca

Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

Galvenais kods

31211300-1

Papildu kods (-i)II.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Pasaules Tirdzniecības organizācijas nolīgums par valsts iepirkumu (GPA - Government Procurement Agreement)

 

II.2)Kopējā galīgā līgumcena

II.2.1) Kopējā galīgā līgumcena (tikai cipariem)
(Lūdzu, sniedziet tikai kopējo galīgo līgumcenu, ieskaitot visus līgumus, daļas un iespējas; informācijai par atsevišķiem līgumiem, lūdzu, aizpildiet V iedaļu "Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana")

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Līgumcena: 185000

Valūta: LVL

VAI lētākais vērtētais piedāvājums 0

 

un dārgākais vērtētais piedāvājums 0

Valūta: LVL

 

IV IEDAĻA: Procedūra

IV.1) Procedūras veids

IV.1.1) Iepirkuma procedūras veids

           

Atklāts konkurss

Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu

Slēgts konkurss

Sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu

 

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, nepublicējot dalības uzaicinājumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (D pielikuma k) un l) punktā minētajos gadījumos)

Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot dalības uzaicinājumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī: lūdzu, aizpildīt D pielikumu

IV.2) Piedāvājuma izvēles kritēriji

IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritēriji (ja piemērojams)

(ja informācija nav paredzēta publicēšanai, piedāvājuma izvēles kritērijus norādiet pozīcijā V.2.6))

Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

vai

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

 

IV.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

IV.3) Administratīvā informācija

IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

AS "Latvenergo" 2013/22

IV.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma līgumu

 

Ja jā:

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2013/S 128-220752 - 04/07/2013 - Paziņojums par līgumu

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV un publikācijas datums:

2013/S 219-381978 - 12/11/2013 - Cita iepriekšēja publikācija

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.1) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma vērtība

Līguma Nr.

1

Daļa Nr. 1

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā līguma nosaukums

10kV drošinātāji (EN 60282)

V.1.1) Lēmuma pieņemšanas datums:

30/10/2013

(dd/mm/gggg)

V.1.2) Saņemto piedāvājumu skaits:

4      
 

V.1.3) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA "JAUDA", 40003012798

Pasta adrese: Krustpils iela 119

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1057

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: Info@jauda.com

Tālruņa numurs: 67725789

Interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67725770

V.1.4) Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Sākotnēji paredzamā līgumcena (ja piemērojams)

     

Līgumcena

0

Valūta

LVL  

Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Līgumcena

12000

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

V.1.5) Uzvarējušam pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (ja piemērojams)

 

Ja jā, tā līgumcena vai līguma daļa, par ko var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem):

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

V.1.6) Cena, kas samaksāta par precēm, iegādājoties tās par īpaši izdevīgiem noteikumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.panta trešās daļas 10.punktu (ja piemērojams):

Valūta LVL

V.1) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma vērtība

Līguma Nr.

6

Daļa Nr. 6

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā līguma nosaukums

NH tipa drošinātāji līniju aizsardzībai

V.1.1) Lēmuma pieņemšanas datums:

30/10/2013

(dd/mm/gggg)

V.1.2) Saņemto piedāvājumu skaits:

3      
 

V.1.3) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA "JAUDA", 40003012798

Pasta adrese: Krustpils iela 119

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1057

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@jauda.com

Tālruņa numurs: 67725789

Interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67725770

V.1.4) Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Sākotnēji paredzamā līgumcena (ja piemērojams)

     

Līgumcena

0

Valūta

LVL  

Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Līgumcena

160000

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

V.1.5) Uzvarējušam pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (ja piemērojams)

 

Ja jā, tā līgumcena vai līguma daļa, par ko var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem):

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

V.1.6) Cena, kas samaksāta par precēm, iegādājoties tās par īpaši izdevīgiem noteikumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.panta trešās daļas 10.punktu (ja piemērojams):

Valūta LVL

V.1) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma vērtība

Līguma Nr.

7

Daļa Nr. 7

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā līguma nosaukums

NH tipa drošinātāji transformatoru aizsardzībai

V.1.1) Lēmuma pieņemšanas datums:

30/10/2013

(dd/mm/gggg)

V.1.2) Saņemto piedāvājumu skaits:

3      
 

V.1.3) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KONSTANTA ENERGO", 40103458492

Pasta adrese: Pliederu iela 22

Pilsēta/Novads: Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Pasta indekss: LV-2123

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 22002251

Interneta adrese (URL):

Faksa numurs: 67357904

V.1.4) Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Sākotnēji paredzamā līgumcena (ja piemērojams)

     

Līgumcena

0

Valūta

LVL  

Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena

     

Līgumcena

13000

Valūta

LVL

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      

V.1.5) Uzvarējušam pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (ja piemērojams)

 

Ja jā, tā līgumcena vai līguma daļa, par ko var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem):

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

V.1.6) Cena, kas samaksāta par precēm, iegādājoties tās par īpaši izdevīgiem noteikumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 11.panta trešās daļas 10.punktu (ja piemērojams):

Valūta LVL

VI IEDAĻA: Papildu informācija

VI.1) Līgums saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

 

 

Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

VI.2) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

VI.3) Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Sadaļā "Uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena" nav norādīta konkrētā pretendenta piedāvājuma cena, bet maksimāli iespējamā līgumcena līguma darbības laikā, līdz kuras limitam var tikt veikti pasūtījumi.

VI.4) Iesniegumu izskatīšana

VI.4.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs,90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss:

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

VI.4.2) Iesniegumu iesniegšana (lūdzu, aizpildiet pozīciju VI.4.2) VAI, vajadzības gadījumā, pozīciju VI.4.3))

Precīza informācija par iesniegumu iesniegšanas termiņu (-iem):
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 77.panta otro daļu

VI.4.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss:

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

VI.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:10/11/2013 (dd/mm/gggg)Saistītie paziņojumi

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu - sabiedriskie pakalpojumi

Avots: pvs.iub.gov.lv