Rezultāts: Biedrības „Jūrkante” avīzes sagatavošana, izdošana un izplatīšana

Publicēts
25.01.2018
25.01.2018
Pasūtītājs
Biedrība "Jūrkante" (40008129217)
Uzvarētājs
SIA "Izdevniecība Auseklis" (44103005799)
Summa
5 478,16 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 25/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Jūrkante"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008129217

Adrese

Parka iela 16, Ainaži, Salacgrīvas nov., Latvija, LV-4033

Tālruņa numurs(-i)

29427095

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Koordinatore Dzintra Eizenberga, tālr. 64071985, dzintra.eizenberga@salacgriuva.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Biedrības „Jūrkante” avīzes sagatavošana, izdošana un izplatīšana

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

28/12/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

15/01/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 25/01/2018

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Cēsu DRUVA" 49503004807 Gaujas iela 8, Cēsis, LV-4101 Latvija
SIA "Rīgas Apriņķa Avīze" 40103037514 Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011 Latvija
SIA "Izdevniecība Auseklis" 44103005799 Jūras iela 6, Limbaži, LV-4011 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Izdevniecība Auseklis" 44103005799 Jūras iela 6, Limbaži, LV-4011 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

5478.16 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv