Rezultāts: Formas biezpiena iepakošanai

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
CESVAINES PIENS (40003212709)
Uzvarētājs
Multivac Oy filiāle Latvijā (40003817951)
Summa
27 648,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

CESVAINES PIENS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003212709

Adrese

RŪPNĪCAS IELA 1, Latvija, LV-4871

Tālruņa numurs(-i)

+371 64852210

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskais direktors Ervīns Urbāns, +371 64852210, cpiens@apollo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Formas biezpiena iepakošanai

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

31/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Dayton" LV40003966407 Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 47/1, LV2167 Latvija
Multivac Oy filiāle Latvijā 40003817951 Bieķensalas iela 21, Rīga, Latvija, LV-1004 Latvija
SIA ,,ILM” LV50003831321 Baibas iela 1, Rīga, LV-1024 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Multivac Oy filiāle Latvijā 40003817951 Bieķensalas iela 21, Rīga, Latvija, LV-1004 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

27648 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

NAV

Avots: pvs.iub.gov.lv